Gdy wyniki autouzupełniania będą dostępne, użyj strzałek w górę i w dół, aby przeglądać listę, i klawisza Enter, aby wybrać pozycję. Na urządzeniach z ekranem dotykowych możesz używać gestów.
KontaktPomoc
blog_7_mainbanner.webp

Kucie matrycowe

Jednym z procesów obróbki plastycznej jest kucie matrycowe, odbywające się w temperaturze podwyższonej lub na gorąco, podczas którego wyroby uzyskują kształt matrycy. Ze względu na wysoki koszt matryc, proces ten odnosi się do wytwarzania wyrobów na skalę masową najczęściej dla przemysłu motoryzacyjnego lub maszynowego. Zaletą tego rodzaju kucia jest przede wszystkim dokładność wykonania, dobra jakość powierzchni, wysokie własności wytrzymałościowe wyrobów, uzyskanie elementów o skomplikowanych kształtach i dużej powtarzalności, z małymi naddatkami technologicznymi. 

Przebieg procesu rozpoczyna się od nagrzewania materiału w przelotowym piecu indukcyjnym, następnie odbywa się wstępne kształtowanie w walcarkach kuźniczych i finalnie kucie na młotach lub prasach kuźniczych. Ze względu na niebezpieczne warunki pracy część operacji wykonują  manipulatory i roboty przemysłowe. 

zlom stalowy

Metody kucia matrycowego

 • z wypływką,
 • bez wypływki.

Podział ze względu na urządzenie, na którym prowadzony jest proces:

 • kucie na młotach,
 • kucie na prasach mechanicznych,
 • kucie na prasach hydraulicznych.

Specjalne metody kucia:

 • kucie na kowarkach, polega na zadaniu dużego odkształcenia odpowiadającego redukcji przekroju w przepuście poprzez zadanie dużej liczby małych odkształceń odpowiadających redukcji przekroju w pojedynczym uderzeniu. Materiał może być podawany z równoczesnym obrotem np. podczas kucia prętów o przekroju kołowym lub bez obrotu np. podczas kucia prętów o  przekroju wielokąta foremnego.
 • kucie na kuźniarkach, gdzie wsadem jest zazwyczaj pręt, który umieszczony jest w zamkniętym wykroju utworzonym przez dwie matryce, z którego jedna jest stała, a druga ruchoma. Zaletą tej metody jest uzyskanie odkuwek o powtarzalnym kształcie i wymiarach. 
 • kucie na automatach kuźniczych, prowadzone jest dla dużych wyrobów na gorąco lub dla małych na zimno. Wsadem jest walcówka lub drut. Metoda ta jest najczęściej stosowana do wytwarzania śrub, nakrętek, nitów, sworzni, pierścieni łożysk, tulejek.   

Metodą kucia matrycowego wykonuje się wiele elementów m.in:

 • koła zębate,
 • koła jezdne,
 • wały korbowe,
 • różnego rodzaje łączniki, złącza elementów nośnych,
 • odkuwki, które służą do budowy maszyn przemysłowych, ciągów technologicznych, pojazdów oraz samolotów,
 • inne.

Wróć na główną stronę bloga

Wróć na bloga